'
 
 

Uuden tutkimuksen mukaan lyhytaikainen altistuminen siniselle valolle voi auttaa tekemään nopeammin vaikeita päätöksiä altistumistilanteen päättymisenkin jälkeen, uutisoi The Economic Times.

Aiemmat tutkimukset ovat uuden tutkimuksen tekijöiden mukaan keskittyneet ainoastaan valon vaikutusten tutkimiseen sille altistumisen aikana.

Uusi tutkimus sen sijaan laajentaa aiempia tuloksia osoittamalla, että sinisen valon myönteiset vaikutukset päätöksentekoon voivat jatkua jopa yli 40 minuuttia sille altistumisen jälkeen.

Tämän lisäksi tutkijat havaitsivat, että lyhyt kerta-altistuminen siniselle valolle puolen tunnin ajan on riittävä tuottamaan mitattavia muutoksia reaktioaikaan. Se myös auttoi tutkitusti tuottamaan enemmän oikeita vastauksia sekunnissa myös altistumistilanteen loputtua.

Parannukset yhdistettiin suoraan muutoksiin etuaivokuoren aktivoitumisessa. Kyseinen osa aivoista on osallisena monimutkaisten kognitiivisten käytösprosessien suunnittelussa sekä päätöksenteossa.

Tutkimusta johtanut Anna Alkozei sanoi, että sinisellä valolla rikastettua valkoista valoa voitaisiin käyttää erilaisilla työpaikoilla, joissa tarvitaan valppautta ja nopeaa päätöksentekoa. Tällaisia ovat esimerkiksi lentokoneiden ohjaamot tai leikkaussalit.

Alkozei huomautti, että uuden tutkimuksen tärkein havainto on kuitenkin se, että sinisellä valolla on merkitystä päätöksentekoon jopa yli puoli tuntia sille altistumisenkin jälkeen.