Käden puristusvoima on keino arvioida kehon vanhenemista ja heikkenemistä.

 

 
 

Vahva kädenpuristus ennustaa pitempää elämää, kertoo uusi norjalaistutkimus.

Käden puristusvoimaa käytetään yleisesti terveydentilan mittarina. Tutkimuksen mukaan sen avulla voidaan arvioida myös, ketkä keski-ikäiset ja sitä vanhemmat todennäköisimmin menehtyvät seuraavien 20 vuoden aikana.

Norjalaisten tutkimukseen osallistui lähes seitsemäntuhatta 50–80-vuotiasta norjalaista, joita seurattiin keskimäärin 17 vuotta. Heistä kuoli seuranta-aikana 2 300.

Tulosten perusteella heikko käden puristusvoima liittyy paitsi suurempaan kokonaiskuolleisuuteen myös suurentuneeseen riskiin menehtyä sydän- ja verisuonitauteihin, hengityssairauksiin ja ulkoisiin syihin. Yhteys löytyi myös syöpäkuolleisuuteen, mutta se ei ollut kovin vahva ja saattoi johtua sattumasta.

Käden puristusvoiman ja kuolleisuuden yhteys oli sitä voimakkaampi, mitä heikompi puristus oli, ja se havaittiin kaikenikäisillä sekä miehillä että naisilla. Tuloksia eivät selittäneet erot elämäntavoissa tai muissa riskitekijöissä.

Norjalaisten havainnot vahvistavat ja laajentavat aikaisempien tutkimusten tuloksia. Tulokset julkaistiin Journal of Epidemiology and Community Health -lehdessä. Suomessa niistä uutisoi Uutispalvelu Duodecim.