Maaseudulla hevosenlanta aiheuttaa toisinaan epäsopua. Lapista kiista kiri hovioikeuteen asti.

 

 
Muiden eläinten kuin koiran ulosteen ei ole todettu haittaavan merkittävästi. Hevosenlantaa ei siis tarvitse lain mukaan kerätä tieltä.

 

Muiden eläinten kuin koiran ulosteen ei ole todettu haittaavan merkittävästi. Hevosenlantaa ei siis tarvitse lain mukaan kerätä tieltä.

 

Lähes joka kevät ja alkukesä kaupungeissa kestoaiheeksi nousee koirankakka. Maaseudulla vastaavaa keskustelua herättää silloin tällöin paikallisteille jäänyt hevosenlanta.

Lapissa tielle tiellä liikkuvien hevosten jätöksiä on puitu hovioikeudessa, kertoo Ilta-Sanomat.

Nykyinen lainsäädäntö ei velvoita keräämään muiden kuin koirien ulosteet pois hoidetuilta alueilta, vaikka maaseudulla esimerkiksi hevosenlanta tiellä voi aiheuttaa jonkun silmiin liian näkyvää haittaa.

Sisäministeriön poliisiylitarkastaja Pekka Aho sanoo, että järjestyslain mukaan koirankakka pitää kerätä hoidetuilta alueilta.

Hän kertoo, että eduskunnassa käytiin aikanaan kiivas keskustelu siitä, miksi ulosteen keräämistä ei velvoitettu koskemaan myös muiden eläinten omistajia. Se koski ennen kaikkea kissojen omistajia.

Hoidetuilla alueilla tarkoitetaan laissa esimerkiksi puistoalueita tai hoidettuja nurmikkoalueita.

"Myös esimerkiksi pientareelle, josta on leikattu ruohoa, ei saa jättää koirankakkaa", Aho täsmentää.

Lainvalmistelutyössä tehtyjen selvitysten perusteella muiden eläinten ulosteen ei koettu haittaavan niin merkittävissä määrin, joten velvoite ulotettiin vain koiran omistajiin.

Oma asiansa on, että koirat ja kissat sekä muutkin eläimet on pidettävä kytkettynä taajama-alueella.

Ilta-Sanomat kertoi tällä viikolla tapauksesta, jossa lappilaisten naapurusten hevosenlantaa koskevaa riitaa ratkottiin hovioikeudessa.

Lapin kärjäoikeus katsoi, ettei ole varmuutta siitä, onko hevosenlannan luontoon jättäminen rikos ja hylkäsi syytteen roskaamisesta. Hovioikeus vahvisti päätöksen.

Syyttäjän mukaan vastaaja oli toistuvasti jättänyt ympäristöön hevosen ulostetta, mistä aiheutui muun muassa epäsiisteyttä, maiseman rumentumista ja viihtyisyyden vähentymistä, lehti kertoo.

Asianomistajan mukaan vastaaja oli jatkanut ympäristön likaamista huomautuksista huolimatta vuosikausia. Hänen mukaansa hevoset likasivat tietä useita kertoja viikossa.

Maatilojen eläinten, mukaan lukien hevosten lanta, ei kuulu jätelain mukaan käsiteltäviin. Poikkeukset tekee sen poltto, sijoittaminen kaatopaikalle tai jatkokäsittely esimerkiksi mullaksi tai biokaasuksi.