Uusi tutkimus osoittaa, että hiirten autismioireita voidaan lievittää terveiden hiirten ulosteella.

 

 

 
Ei vielä tiedä, pätevätkö tutkimuksen tulokset myös ihmisiin.

 

 

 

Viime vuosina on alettu oivaltaa suoliston merkitys sekä fyysisen että psyykkisen terveyden avaintekijänä.

Ja nyt uusi tutkimus vain korostaa sen merkitystä.

Ryhmä texasilaisen Baylor College of Medicinen tutkijoita on nimittäin havainnut, että autismin kirjon oireita voidaan lievittää yhdellä tietyllä suolistobakteerityypillä.

Tämä selvisi, kun joukko hiirenpoikasia, joilla esiintyi samantyyppisiä oireita kuin autismin kirjon henkilöillä, laitettiin asumaan samaan häkkiin terveiden hiirten kanssa.
 

Siirto vaikutti käyttäytymiseen


Koehiiret alkoivat tavalliseen hiirenpoikasten tapaan syödä terveiden asuinkumppaniensa ulosteita, ja jonkin ajan kuluttua ne alkoivat käyttäytyä kuten terveet hiiret.

Tämä sai tutkijat arvelemaan, että suolistobakteereilla saattaa olla vaikutus hiirten sosiaaliseen käyttäytymiseen.

Arvelu osoittautui paikkansapitäväksi. Kun tutkijat analysoivat kummankin hiiriryhmän ruuansulatuskanavan pieneliöstön, he havaitsivat, että autistisesti käyttäytyvien hiirten suolistosta puuttui monia sellaisia suolistobakteerityyppejä, joita esiintyi terveillä hiirillä.

 

Bakteeria lisättiin veteen

Erityisen tärkeäksi osoittautui Lactobacillus reuteri -suolistobakteeri, jonka määrä poikkeavasti käyttäytyvillä oli huomattavan alhainen, ja kun bakteeria lisättiin hiirten juomaveteen, käyttäytyminen normalisoitui.

Toistaiseksi tutkijat eivät vielä tiedä, pätevätkö tutkimuksen tulokset myös ihmisiin.

”Emme vielä tiedä, tehoaisiko tämä myös ihmisiin. On kuitenkin kiinnostavaa ajatella, että voisimme vaikuttaa aivoihin suoliston kautta tällä tavalla”, sanoi tutkimuksen johtaja Mauro Costa-Mattioli Science Daily -sivustolle.