Uusi tutkimus osoittaa, että sukupuolilla on eroja yhteistyötä tehdessä.

 

 

Voimme kaikki tehdä yhteistyötä, mutta lähestymistapamme ovat erilaisia. Uuden tutkimuksen mukaan miesten ja naisten aivoissa eri alueet aktivoituvat yhteistyön aikana. Tutkimus julkaistiin Scientific Reports -tiedejulkaisussa.

"Tämä ei tarkoita, että miehet tai naiset olisivat parempia tai että he eivät voisi tehdä yhteistyötä keskenään", tohtori ja professori Alan Reiss Stanfordin yliopiston lääketieteen laitokselta sanoi tiedotteessa.

"Ennemminkin on olemassa eroa, kuinka he tekevät yhteistyötä."

Reiss ja hänen kollegansa pyrkivät analysoimaan, kuinka aivot vastasivat yhteistoiminnallisiin tehtäviin, kuinka pariksi muodostetut aivot korreloivat toisiinsa näissä olosuhteissa.

Tutkijat selvittivät 222 osallistujan kanssa, kuinka yhteistyö näkyi aktiivisesti yhdessä toimivien naisten ja miesten aivoissa.

Osallistujat toimivat pareina, joissa oli kaksi miestä ja kaksi naista tai mies ja nainen. Heidän piti suorittaa yksinkertaisia, yhteistoiminnallisia tehdäviä, kuten painamaan nappia samanaikaisesti, puhumatta toisilleen. Jokaisen kerran jälkeen pareille kerrottiin, kumpi oli painanut nappia aikaisemmin ja kuinka paljon aikaisemmin. Heille annettiin 40 yritystä saada ajoitus niin lähelle kuin mahdollista.

Tutkijat käyttivät tekniikkaa, joka samanaikaisesti tallentaa kahden ihmisen aivotoimintaa, kun he ovat yhteistyössä.

Miehillä se aivojen alue, joka liittyy monien tehtävien tekemiseen samanaikaisesti, sai enemmän happea veresta. Naisilla tämä tapahtui aivojen alueella, joka liittyy sosiaalisten eleiden havaitsemiseen.

Tutkijoiden mukaan on liian aikaista päätellä, kummat ovat parempia yhteistyössä.

Tulokset paljastavat kuitenkin, että yhteistyössä miesten ja naistan aivotoiminta ei ole synkronoitua.

Reiss uskoo, että erot aivotoiminnassa johtuvat sekä biologisista että ympäristövaikutteista.

"Ei ole yllättävää, että on eroja, kuinka miesten ja naisten aivot reagoivat erityyppisiin tehtäviin. Eri aivoalueita käytetään samaan lopputulokseen pääsemiseksi", Reiss sanoo.

Tutkimus voi parantaa ryhmädynamiikkaa tunnistamalla, mitkä parit ovata tehokkaimpia keskenään. Tutkimuksesta voisi olla jatkossa Reissin mukaan hyötyä esimerkiksi autismipotilaille, kun se auttaisi luomaan parempia tekniikoita olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

"Yhteistyö on ensisijainen keino olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa", Reiss sanoi.