Uskottomuudella voi olla yhteys geeneihin, paljastaa Asap Science -YouTube-kanava.

Sivuston mukaan taipumus uskottomuuteen juontaa juurensa geeneistä ja hormoneista. Siksi lause ”kerran pettäjä, aina pettäjä” saattaakin pitää paikkansa.

Dopamiinireseptorin geenillä näyttäisi olevan merkittävä yhteys uskottomuuteen. Erään tutkimuksen mukaan 50 prosenttia ihmisistä, joilla on pitkä alleeli, ovat pettäneet kumppaniaan. Nämä henkilöt ottavat myös helpommin riskejä ja heillä on todennäköisemmin taipumuksia erilaisiin riippuvuuksiin, kuten alkoholismiin. Lyhyen alleelin omaavista ihmisistä vain 22 prosenttia on saman tutkimuksen mukaan pettänyt kumppania.

Myös vasopressiinihormonin vähäisyys on yhdistetty uskottomuuteen. Vasopressiinin vähäisyydellä on lisäksi vaikutusta muun muassa empatiaan ja luottamukseen.

Pelkillä geeneillä ja hormoneilla ei uskottomuutta kuitenkaan voi selittää. Uskottomuuteen liittyy nimittäin myös muita tekijöitä, kuten tyytyväisyys parisuhteeseen, edellisten parisuhteiden taakka, alkoholi ja raha. Esimerkiksi merkittävästi kumppaniaan enemmän tienaavat miehet pettävät todennäköisemmin. Jos molemmat tienaavat suunnilleen saman verran, uskottomuusriski.