World Economic Forumin haastattelema Kapkaupungin yliopiston tohtori Tolu Oni uskoo, että terveitä kaupunkeja ei saada ennen kuin päätöksentekijät ja tiede tekevät yhteistyötä.

Oni on tutkinut pitkän aikaa HIV-potilaiden hoitoa kaupungeissa. Tutkimuksissaan hän huomasi, että suuri osa huonoon terveyteen vaikuttavista tekijöistä tulee terveysalan ulkopuolelta. Kansanterveys ei parane, jos hallintoa ei paranneta.

Onin mielestä osa terveysongelmista johtuu tavastamme tehdä päätöksiä. Koska muutoksia tehdään tavoitehakuisesti, tuloksiakin mitataan yhden päämäärän lävitse. Jos oli tarkoitus rakentaa paljon taloja halvalla, monesti katsotaan vain laskuja.

hit.gif?t=GMF46c0ada5

Oni käyttää esimerkkeinä liikennerakenteita, jotka eivät lisää liikuntaa sekä kiirettä rakentaa uusia taloja, jotka saattavat sitten osoittautua terveydelle haitallisiksi.

Onin mukaan terveys jääkin usein huomiotta. Tohtori toivoisi, että terveysviranomaisten ja tutkijoiden kanssa tehtäisiin enemmän yhteistyötä.

Sitä varten hän on perustanut Etelä-Afrikkaan RICHE-projektin, joka pureutuu urbaaniin terveyteen.

Oni uskoo, että avoin tieto auttaa järkevämpien päätösten tekemisessä. Kun tutkijoiden kanssa tehdään enemmän yhteistyötä ja heille annetaan mahdollisuus arvioida kaupunkien projekteja, kaupunkilaisten terveyskin voi parantua.