Tänä keväänä nousulohet ja merelle vaeltavat poikaset ovat olleet Tornionjoella ennätysaikaisessa. Poikastuotannossa piirretään jo ennätysmerkkejä.

Lohikala puntarissa

 

 Tornio

Tornionjoella on tänä keväänä riittänyt vipinää. Lohenpoikaset ja kutemaan nousevat lohet ovat olleet aikaisessa.

Tornion Kivirannalla lohen vaelluspoikasia on pyydetty rysällä. Rysä on ollut joessa kolme viikkoa ja tähän mennessä poikasia on pyydetty 70 000. Rysä pyytää vain osan mereen vaeltavista smolteista, kokonaismäärä vaelluspoikasista on tällä hetkellä 2 miljoonaa vaelluspoikasta.

– Tässä vaiheessa näyttää todella hyvältä. Ennätysmääriä lohenpoikasia on vaeltamassa joesta mereen. Poikaset ovat lähteneet myös lämpimänä keväänä todella aikaisin liikkeelle, Luonnonvarakeskuksen tutkija Atso Romakkaniemi sanoo.

Tässä vaiheessa näyttää todella hyvältä.

– Atso Romakkaniemi

Kutupaikkoja löytyy vielä hieman lisää

Nyt jokeen vaeltavat poikaset ovat vuoden 2012 kutulohien jälkeläisiä. Se oli ensimmäinen vuosi kun Tornionjoella nousi kudulle selkeästi enemmän lohia.

– Aikaisemmin poikastuotanto on ollut 1-1,5 miljoonaan. Kasvanut poikasmäärä kertoo siitä, että joessa on tilaa kutea ja poikaset ovat selviytyneet vaellukselle, Romakkaniemi jatkaa.

Poikastuotanto hipoo Tornionjoen maksimia. Ilman kalastusta sen arvioidaan olevan 2–3 miljoonaa lohenpoikasta ja 100 000 - 200 000 kudulle vaeltavaa lohta.

Nousulohet hyvässä vauhdissa

Tornionjoella Kukkolankoskella ja koskenniskalla riittää kalastajia. Jokiveneille kuljetaan jokea ylös ja alas ja kaloja nousee. Luonnonvarakeskuksen tutkija Atso Romakkaniemi ei uskalla luvata nousulohien suhteen ennätysten rikkoontumisia.

Jos huippu on silloin, niin koko kesän ajalta noustaan valtaviin lukuihin.

– Atso Romakkaniemi

– Nousulohet ovat myös aikaisessa. Tällä hetkellä Kattilakosken kaikuluotaimen ohi on vaeltanut 30 000 lohta.

Tornionjoella on seurattu nousulohia kaikuluotaimella vuodesta 2009 ja tämä kevät on selkeästi varhaisin ja paras alku, mutta tulevat viikot näyttävät, miten vaellus kehittyy. Aiempina vuosina vaelluksen huippu on sijoittunut juhannuksen jälkeen tai viimeistään heinäkuun alkuun.

– Jos huippu on silloin, niin koko kesän ajalta noustaan valtaviin lukuihin. Mutta huippu voidaan saavuttaa jo aiemmin, jolloin ei tule ihan niin hyvä lohikesä, Romakkaniemi pohtii.