Vihreän teen sisältämän kemikaalin on havaittu parantavan Downin syndroomasta kärsivien kognitiivisia kykyjä, Phys.org kertoo.

Vaikutus havaittiin kliinisissä kokeissa, ja se säilyi vielä puoli vuotta kokeen lopettamisen jälkeenkin.

Aivokuvista paljastui, että vihreän teen sisältämä epigallocatechin gallate (EGCG) muutti aivojen hermosolujen välisiä yhteyksiä.

 
 

Phys.orgin mukaan ulkopuoliset asiantuntijat ovat pitäneet tutkimusta merkittävänä, mutta muistuttaneet, että tulokset täytyy vielä toistaa uusintakokeella.

Kokeessa 84 Downin syndroomasta kärsivää nuorta aikuista jaettiin kahteen ryhmään. Toiselle ryhmistä määrättiin kofeiinitonta vihreää teetä, joka sisälsi 45 prosenttisesti EGCG:tä. Toinen ryhmä toimi kontrolliryhmänä, ja heille annettiin vihreän teen kaltaista lumelääkettä. Lisäksi molemmat ryhmät osallistuivat viikoittaisiin harjoitustilaisuuksiin, jossa kehitettiin heidän kognitiivisia kykyjään.

Ryhmät osallistuivat kognitiivisten kykyjen testeihin kolmen, kuuden ja kahdentoista kuukauden jälkeen kokeen aloittamisesta. Valtaosassa mitatuista toiminnoista ryhmien välillä ei ollut eroja. Vihreää teetä juova ryhmä pärjäsi kuitenkin paremmin toistuvien kuvioiden muistamiseen, kielelliseen muistamiseen ja mukautuvaan käyttäytymiseen liittyvissä tehtävissä.