Aivojen valkoinen aine muuttuu opiskellessa, jos ihmisellä on suotuisa geenimuoto.

 

 

Perimä voi auttaa tai haitata kielenoppimista. Kuva: Pentti Vänskä
 
 
Perimä voi auttaa tai haitata kielenoppimista.

 

Jos uuden kielen oppiminen tuottaa suuria vaikeuksia, syy saattaa löytyä geeneistä ja aivojen valkoisesta aineesta.

Washingtonin yliopiston uudessa tutkimuksessa geeni- ja aivokartoituksen löydökset ennustivat ulkomaalaisten opiskelijoiden englannin kurssin arvosanoja. Comt-geenin muoto ja aivojen viestintää hoitavan valkoisen aineen rakenne selittivät yhdessä 46 prosenttia arvosanojen eroista.

Tutkimukseen valittiin parikymppisiä opiskelijoita, jotka olivat juuri saapuneet Kiinasta Yhdysvaltoihin aloittaakseen opinnot.

Ryhmästä 79 oli läpäissyt kielitestin ja 44 aloitti kolmiviikkoisen englannin intensiivikurssin. Kolmiviikkoisen kurssin ja sitä seuranneiden kahdeksan päivän aikana opiskelijoille tehtiin aivokuvauksia DTI-tekniikalla, joka antaa tietoa aivojen rakenteesta.

Jo päivän opiskelun jälkeen aivojen valkoinen aine oli alkanut muuttua. Vieraan kielen opiskelu lisäsi hermoyhteyksiä verrattuna niihin, jotka eivät olleet kurssilla. Muutokset lisääntyivät kurssin edetessä. Kun kurssi päättyi, yhteydet alkoivat taantua.

”Oli todella jännittävää pystyä dokumentoimaan tällainen yhteys aivojen rakenteen ja ympäristön ärsykkeiden välillä nuorten aikuisten aivoissa”, sanoi tutkimuksen pääkirjoittaja Ping Mamiya tiedotteessa.

Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että kaksi comt-geenin tyyppiä liittyi suurempiin muutoksiin aivoissa. Jos opiskelijalla oli kolmas geenimuoto, valkea aine ei muuttunut kielikurssin aikana.

”Ihmisten oppimiskyky vaihtelee valtavasti, ja me haluamme tietää miksi”, sanoo tutkija Patricia Kuhl yliopiston tiedotteessa. ”Etsimme vastausta peruskysymykseen siitä, kuinka ympäristö, geenit ja viot todella toimivat, mutta tieto voisi myös auttaa parantamaan oppimista.”