Tiheästi asutulla ja tiiviillä kaupunkirakenteella voi olla suotuisia vaikutuksia asukkaiden terveyteen.

 

 
 

Tiheästi asuttu ja tiivis kaupunkirakenne, jossa kaupat ja palvelut ovat kävelyetäisyydellä, saattaa vähentää asukkaiden lihavuutta ja pienentää heidän riskiään sairastua diabetekseen, kertoo uusi kanadalaistutkimus. Syynä on, että näillä alueilla asukkaat kävelevät ja pyöräilevät enemmän ja autoilevat vähemmän.

Tutkimus tehtiin Kanadan Ontariossa alueella, jossa asuu yli seitsemän miljoonaa ihmistä. Asukkaiden terveystiedot yhdistettiin postinumeron avulla tietoihin heidän asuinalueidensa rakenteesta.

Tulosten mukaan lihavia ja ylipainoisia oli vähemmän kaupunginosissa, joissa palvelut olivat lähellä, asumistiheys korkea ja tieverkosto kattava. Lihavia ja ylipainoisia oli tällaisilla alueilla 43 prosenttia asukkaista. Seuduilla, jotka eivät kannustaneet kävelyyn, lihavien ja ylipainoisten osuus oli 54 prosenttia. Kävelyyn kannustavilla alueilla lihavien ja ylipainoisten määrä pysyi vuosina 2001–2012 ennallaan, kun kävelyyn ei-kannustavilla alueilla lihavuus lisääntyi vastaavalla aikavälillä.

Tutkijat tekivät vastaavia havaintoja aikuistyypin diabeteksen osalta. Kävelyyn kannustavilla alueilla harvemmat asukkaat sairastivat diabetesta, ja heidän määränsä myös väheni vuosina 2001–2012. Kävelyyn vähiten kannustavilla asuinalueilla diabetesluvut pysyivät ennallaan.

Tutkimuksen tulosten katsotaan viittaavan siihen, että kaupunkien rakenteella ja kaupunkisuunnittelulla voi olla suotuisia vaikutuksia asukkaiden terveyteen. On kuitenkin epävarmaa, miltä osin havaitut muutokset oikeasti johtuvat kaupunkirakenteesta eivätkä jostain muusta asiasta.