Tuoreen japanilaistutkimuksen mukaan kissat ymmärtävät syy- ja seuraussuhteita sekä joitakin fysiikan lakeja, Phys.org kertoo. Näiden ominaisuuksien yhdistyminen hyvään kuuloon mahdollistaa sen, että kissa osaa ennustaa missä sen mahdollinen saalis piileskelee.

Jo aiemmissa Kioton yliopiston tutkimuksissa on selvinnyt, että kissat pystyvät ennustamaan niille näkymättömien kohteiden sijainnin äänen perusteella. Tuoreimmassa tutkimuksessa sama ryhmä halusi selvittää, hyödyntävätkö kissat syy- ja seuraussuhteita ennustamiseen.

Koe tehtiin 30 kesykissalla, joita videoitiin kokeen aikana. Niille heilutettiin kokeessa tynnyriä joko siten, että samaan aikaan kuului kolinaa tai siten, että mitään erityisiä ääniä ei kuulunut. Kolina oli ilmeisenä merkkinä siitä, että tynnyrin sisällä olisi jotain.

Kaksi koeasetelmista oli fysiikan lakien mukaan loogisia: joko ääntä kuului ja käännettäessä tynnyri ylösalaisin sen sisältä putosi jotain, tai ääntä ei kuulunut eikä sisältä pudonnut mitään. Kaksi muuta koeasetelmaa oli fysiikan lakeja tuntevalle järjenvastaisia: tynnyrin heiluttelusta kuului kolinaa mutta sen sisällä ei ollut mitään, tai ääntä ei kuulunut mutta sisältä putosi jotain.

Kissat katsoivat pidempään tynnyreitä, joita ravistellessa kuului kolinaa. Tämä viittaa tutkijoiden mukaan siihen, että kissat käyttivät kuuloaan ja päättelykykyään sen arvioimiseen, onko tynnyrin sisällä jotain, esimerkiksi mahdollinen saalis.

Kissat myös tuijottivat tynnyriä pidempään sen jälkeen, jos ylösalaisin kääntäminen oli tuottanut fysiikan lakien kannalta epäloogisen lopputuloksen kuin jos lopputulos oli looginen. Tämä viittasi tutkijoiden mukaan siihen, että kissat tajusivat, ettei tapahtumien kulku vastannut kausaalista logiikkaa.

Tutkijat arvelevat kissojen tarvitsevan tehokkaaseen metsästämiseen loogista ymmärrystä siitä, mitä kuuloaistin perusteella voi päätellä saaliin sijainnista. Sen selvittäminen, kuinka hyvin kissat osaavat äänen perusteella arvioida saaliin kokoa tai lukumäärää, vaatii lisätutkimuksia.

Tutkimus on julkaistu Animal Cognition -lehdessä.