Ilmansaasteet saattavat aiheuttaa jopa kolmasosan terveiden ihmisten halvauskohtauksista, kirjoittaa The Guardian.

Tuore tilasto maailman riskitekijöistä arvioi, että ilmansaasteet ovat seitsemänneksi suurin terveysriski ja huono sisäilma kahdeksantena.

Tutkimus kävi läpi terveystietoja vuosien 1990 ja 2013 väliltä. Mukana oli 188 maan kansalaisia ja heidän joukostaan katsottiin nimenomaan ennenaikaisia kuolemia. 

Nyt tehdyn arvion mukaan 1990-luvulla suuri osa kohtauksista johtui elämäntavoista, mutta 17 prosentin taustalla oli ilmansaasteet ja 16 % taustalla kodin huono ilma. Jos lämmityksessä käytettiin kiinteää polttoainetta, halvauskohtauksen vaara vaikutti suuremmalta.

Vuosien aikana elämäntapavalintojen vaikutus kasvoi, mutta ilmansaasteiden vaikutukset näyttivät myös lisääntyvän varsinkin kehittyvissä maissa. Nykyisin ne aiheuttavat lähes kolmanneksen terveiden ihmisten halvauskohtauksista.

Tutkimuksessa mukana ollut Aucklandin teknillisen yliopiston neurotieteen ja halvauskohtausten tutkimislaitoksen johtaja Valery Feigin yllättyi, miten nopeasti ilmansaasteet ovat nousseet listauksessa.

Hänen mukaansa tuloksesta tekee erityisen huolestuttavan se, että se on todennäköisesti arvioitu alakanttiin, koska kaikkia poltettuja fossiilisia polttoaineita ei saatu mittaustuloksiin.

Keskimäärin 15 miljoonaa ihmistä saa halvauskohtaksen vuosittain. Heistä noin kuusi miljoonaa kuolee ja viidelle miljoonalle jää pysyvä vamma. He eivät ehkä koskaan enää puhu tai kävele.

Helmikuussa Royal Collegen fyysikot esittivät, että ilmansaasteet tappaisivat Iso-Britanniassa vuosittain 40 000 ihmistä.