Koulun ulkopuolelle jäävien lasten määrä on kasvanut jo viiden vuoden ajan, ilmenee Unicefin Maailman lasten tila -raportista. Lapset eivät myöskään opi koulussa riittävästi. Kaksi viidestä lapsesta maailmassa ei alakoulun lopettaessaan osaa lukea, kirjoittaa tai laskea peruslaskutoimituksia.
– Tutkimukset osoittavat, että heikoimmassa asemassa oleviin lapsiin investoiminen kannattaa sekä yksilön että valtion tasolla. Jokainen lisävuosi koulussa kasvattaa henkilön aikuisuudessa ansaitsemia tuloja noin kymmenellä prosentilla, raportissa todetaan.
YK:n lastenjärjestön raportti painottaa, että maailman pitää keskittää ponnistelunsa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten auttamiseen.
Monet YK:n kehitystavoitteet jäävät saavuttamatta, jos nykyinen kehitys jatkuu: 167 miljoonaa lasta elää äärimmäisessä köyhyydessä vuonna 2030. Vuosina 2016-2030 noin 69 miljoonaa alle viisivuotiasta lasta kuolee syihin, jotka olisivat helposti estettävissä.
Raportti kokoaa yhteen maailman valtioiden lapsia koskevat tilastot ja tärkeimmän tutkimustiedon.