Sepsis eli verenmyrkytys on yleinen kuolinsyy keskosvauvoilla. Tampereen teknillinen yliopisto on mukana kehittämässä menetelmää, jolla verenmyrkytys voitaisiin ennakoida.

Keskosvauva keskoskaapissa.

 

Keskosvauva keskoskaapissa.

 

Mistä on kyse?

  • Verenmyrkytys eli sepsis tarkoittaa tilannetta, jossa verenkierrossa on bakteereja
  • Se on keskosvauvojen yleinen kuolinsyy
  • Aihetta tutkitaan laajalla kansainvälisellä yhteistyöllä
  • Suomesta mukana on Tampereen teknillinen yliopisto

Keskosina syntyneet vauvat ovat herkkiä infektioille. Tämä on seurausta vastustuskyvyn kehittymättömyydestä.

Infektio voi aiheuttaa verenmyrkytyksen, joka on pahimmillaan hengenvaarallinen. Mitä varhemmin sepsis havaitaan, sen nopeammin ja kevyemmin keskosvauvaa voidaan hoitaa.

Kansainvälisellä yhteistyöllä aiotaan selvittää, onko keskosissa havaittavissa piirteitä, jotka johtavat verenmyrkytykseen. Tätä varten keskoskaappeihin kiinnitetään kameroita, joiden avulla seurataan vauvojen itkua ja liikkeitä.

– Eri mittareilla seurataan keskosten verenpainetta, sykettä ja happisaturaatiota. Nyt avuksi otetaan myös kamerat, tutkimusjohtaja Alpo Värri Tampereen teknilliseltä yliopistolta kertoo.

Neljän vuoden tutkimustyö

Tutkimusmateriaali kerätään seitsemästä Lounais-Ranskassa sijaitsevasta sairaalasta. Tuloksena on valtava määrä tietoa, jota analysoidaan TTY:n lisäksi Ranskassa ja Portugalissa.

Toistaiseksi ei tiedetä, mitkä piirteet ilmentävät verenmyrkytyksen vaaraa.  Juuri näitä signaaleja Tampereen teknillisessä yliopistossa etsitään mittaus- ja kuvamateriaalista.

– Kirjallisuudesta löytyy jo nyt viitteitä verenmyrkytystä ennustavista piirteistä, mutta saamme tutkimuksesta tietoja, joiden perusteella voimme tehdä asiasta omia päätelmiämme, Alpo Värri toteaa.

Nelivuotisen hankkeen tavoitteena on prototyyppi, jonka pohjalta voidaan kehittää laite sairaalakäyttöön. Tulevaisuuden valvomossa voi olla näyttöruutu, joka kertoo jos keskonen on vaarassa saada verenmyrkytyksen.