Amerikkalaiset plastiikkakirurgit ja korjaavia leikkauksia tekevät kirurgit ovat käyttäneet välinettä, joka helpottaa leikkausten dokumentointia.

Ihmisen ulkonäköä parantelevat tai korjaavat kirurgit ovat kokeilleet vuonna 2013 koekäyttöön lanseerattuja Google Glass -älylaseja. American Society of Plastic Surgeons -tiedelehdessä julkaistussa artikkelissa todetaan, että päähän puettava laite auttaa leikkauksissa.

Älylasien ansiosta George Townin kirurgit pystyivät kokeessa kuvaamaan näkemänsä ja jakamaan kuvia ja videoita. Laseja ohjattiin puhekomennoilla.

Kirurgit antoivat kokeilusta Wolters Kluwerin tiedotteen mukaan keskimäärin hyviä arvosanoja. Puhekomennot saivat kolme ja kuvanlaatu neljä pistettä viidestä. Sen sijaan kuvien nappaaminen vinkkaustoiminnolla arvioitiin vaikeaksi.

Kolmasosa kirurgeista piti päähän puettavia sankoja häiritsevinä. Heidän piti välillä kääntää päänsä luonnottomiin asentoihin antaakseen älylaseille merkin siitä, että tilanteesta piti ottaa kuvaa.

Leikkausten kuvaaminen on tärkeää muun muassa dokumentointia ja opetusta varten.

Google Glass -laseja ei ole tällä hetkellä saatavilla, sillä niitä kehitetään yhä.