Visuaalisen aivokuoren ärsyttäminen sähkövirralla 20 minuutin ajan parantaa näköä kahdeksi tunniksi. Erityisesti huononäköisten kyky paranee.

Sähkövirta aktivoi yleisesti kognitiivista toimintaa ihmisen aivoissa, joten Vanderbiltin yliopiston tutkijat keksivät kokeilla, parantaisiko pieni sähkövirta myös näköä.

Tutkijat valitsivat tiedotteen mukaan 20 tervettä ja nuorta henkilöä, joiden näkö oli normaali tai lähes normaali. Heidän piti kokeessa arvioida kahdesta identtisestä pystylinjasta, olivatko ne tarkasti toistensa tasalla. Testi on tarkempi kuin perinteinen optikkojen käyttämä kirjaintesti.

Koehenkilöiden aivojen takaosaan, joka käsittelee visuaalista informaatiota, johdettiin kokeen aikana pieni sähkövirta. 20 minuutin kuluttua koehenkilöitä pyydettiin tekemään testi uudelleen, ja noin 75 prosenttia paransi suoritustaan.

Current Biology -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa suoritettiin sama koe useita kertoja pienin muutoksin muun muassa sähkövirran johtamispaikoissa ja voimakkuudessa. Kokeet vahvistivat, että sähkövirran johtaminen näkökeskukseen oli olennaista näön paranemiselle.

Ilmeni myös, että sähkövirta paransi ainoastaan näön terävyyttä muttei kontrastin erotuskykyä. Koehenkilöt eivät esimerkiksi erottaneet harmaansävyjä toisistaan normaalia paremmin.

Koehenkilöiden näkö tarkentui epätasaisesti. Niillä, joiden näkö oli heikoin, erotuskyky kasvoi eniten. Testiin valituista heikkonäköisimmät olivat kuitenkin sen verran hyvänäköisiä, etteivät he välttämättä tarvinneet silmälaseja.

Näön paraneminen voidaan selittää kahden teorian avulla. Toisen mukaan sähkövirta parantaa visuaalisten signaalien kulkua hermoratoja pitkin, mikä nopeuttaa aivojen toimintaa. Toisen mukaan virta tuo näkökeskukseen valkoista kohinaa, joka hukuttaa tarpeetonta informaatiota ja helpottaa merkityksellisen informaation käsittelyä.

Tutkimus on vielä alkutekijöissään. On liian aikaista olettaa, että näön parantaminen yleisesti sähkövirralla olisi mahdollista saati turvallista.